ANALIZA UMOWY KUPNA NIERUCHOMOŚCI

WILLRESSON realizuje analizę umowy deweloperskiej na rzecz Kupujących nieruchomości na rynku pierwotnym, zaś sama analiza zawiera dokładną weryfikację wszystkich postanowień umowy, włącznie z oceną jej bezpieczeństwa, wyszczególnieniem niedozwolonych klauzul abuzywnych oraz propozycją zmian do umowy, które zabezpieczą w sposób kompletny interesy Kupującego. Klient zlecający usługę dowie się m.in. :

- jak wyglądają proces zakupu mieszkania lub domu od dewelopera lub rynku wtórnego
- jakie są podstawowe zagrożenia związane z zawarciem umowy (hipoteka, promesa bankowa, służebności)
- co to są postanowienia niedozwolone, kary umowne i tzw. klauzule abuzywne,
- jakie jest znaczenie poszczególnych postanowień umowy,
- jakie pojawiają się ryzyka prawne i finansowe w związku z zawieraną umową

Ponadto weryfkowane jest:

- które z postanowień zawartych w umowie są niebezpieczne lub niekorzystne,
- sposób jak przeprowdzić sposób zmiany tych postanowień, które niosą największe zagrożenie (proponujemy gotowe postanowienia umowne, przedstawiane deweloperowi/sprzedającemu do akceptacji) 

Analizy realizowane są w sposób zrozumiały, jasnym i prostym językiem, dzięki czemu poznacie Państwo właściwy sens wszystkich zapisów. Ponadto przy każdej analizie istnieje możliwość osobistego spotkania z prawnikiem ds. nieruchomości aby zadać dodatkowe pytania lub jeszcze raz przeanalizować sporne lub kłopotliwe zapisy umowy. Ponadto wszystkie analizy WILLRESSON sporządza osobiście, w przeciwieństwie do wielu stron oferujących analizy umów przez losowo wybrane, zewnętrzne kancelarie prawne.

 

 

 

WILLRESSON.PL | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018