SPRZEDAŻ MIESZKANIA BEZ ZAPŁATY PODATKU

Dodano 6.4.2018

Sprzedając mieszkanie po pięciu latach od nabycia, nie trzeba płacić podatku dochodowego. Po spełnieniu kilku warunków, wcześniejsza sprzedaż też może być zwolniona z PIT. Sprzedaż mieszkania jest, co do zasady, opodatkowana. Podatek płaci się od dochodu. Pojęcie to oznacza przychód pomniejszony o tzw. koszty jego uzyskania. Przepisy podatkowe zwalniają jednak z opodatkowania sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia. W takim przypadku nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Warto zwrócić uwagę, że istnieje również możliwość wcześniejszej sprzedaży mieszkania i uniknięcia podatku. Prawo wskazuje, że jeżeli pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, nie będzie trzeba zapłacić podatku dochodowego. Aby uniknąć konieczności zapłacenia podatku, sprzedający musi wypełnić formularz PIT-39 i zaznaczyć w nim, że pieniądze pochodzące ze sprzedaży będą przeznaczone na realizację własnych celów mieszkaniowych. PIT-39 należy przekazać do urzędu skarbowego do końca kwietnia następnego roku. Jeśli zatem sprzedaż mieszkania miała miejsce w marcu 2018 r., PIT-39 trzeba złożyć do 30 kwietnia 2019 r.

Ustawa o PIT wskazuje, że do wydatków, które można zakwalifikować do tzw. własnych celów mieszkaniowych, można zaliczyć m.in.: zakup mieszkania, gruntu pod budowę nieruchomości, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, rozbudowę lub przebudowę nieruchomości. Co ważne, cel mieszkaniowy nie musi być realizowany w Polsce. Mogą to być inwestycje położone w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Ważne tylko, aby był to własny cel mieszkaniowy. Do zwolnienia z podatku nie uprawni zatem kupno mieszkania, które będziemy wynajmować.

WRE WILLRESSON | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018