(INWESTOR) - KIEDY MOŻNA SPRZEDAĆ MIESZKANIE NIE PŁACĄC PODATKU

Dodano 6.4.2018

Sprzedając mieszkanie po pięciu latach od nabycia, nie trzeba płacić podatku dochodowego. Po spełnieniu kilku warunków, wcześniejsza sprzedaż też może być zwolniona z PIT.

Sprzedaż mieszkania jest, co do zasady, opodatkowana. Podatek płaci się od dochodu. Pojęcie to oznacza przychód pomniejszony o tzw. koszty jego uzyskania. Przepisy podatkowe zwalniają jednak z opodatkowania sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia. W takim przypadku nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Możliwe zwolnienie z podatku

Warto zwrócić uwagę, że istnieje również możliwość wcześniejszej sprzedaży mieszkania i uniknięcia podatku. Prawo wskazuje, że jeżeli pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, nie będzie trzeba zapłacić podatku dochodowego.

Aby uniknąć konieczności zapłacenia podatku, sprzedający musi wypełnić formularz PIT-39 i zaznaczyć w nim, że pieniądze pochodzące ze sprzedaży będą przeznaczone na realizację własnych celów mieszkaniowych. PIT-39 należy przekazać do urzędu skarbowego do końca kwietnia następnego roku. Jeśli zatem sprzedaż mieszkania miała miejsce w marcu 2018 r., PIT-39 trzeba złożyć do 30 kwietnia 2019 r.

Definicja własnych celów mieszkaniowych

Ustawa o PIT wskazuje, że do wydatków, które można zakwalifikować do tzw. własnych celów mieszkaniowych, można zaliczyć m.in.: zakup mieszkania, gruntu pod budowę nieruchomości, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, rozbudowę lub przebudowę nieruchomości. Co ważne, cel mieszkaniowy nie musi być realizowany w Polsce. Mogą to być inwestycje położone w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Ważne tylko, aby był to własny cel mieszkaniowy. Do zwolnienia z podatku nie uprawni zatem kupno mieszkania, które będziemy wynajmować.

WILLRESSON.PL | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018