ANEKS KUCHENNY - NOWE PRZEPISY 2018

Dodano 5.4.2018

Od nowego roku minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 25m2. Nie jest to jedyna zmiana, ponieważ nowe przepisy, które muszą zostać uwzględnione w nowo projektowanych budynkach, obowiązują także w zakresie rozwiązań kuchennych. Zmiany te wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Przepisy wskazują wprost, że mieszkanie powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny. Aneks jest pojęciem nowym, dodanym przez nowelizację i należy przez nie rozumieć część pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowywania posiłków. Pojawienie się takiego zapisu w rozporządzeniu jest odpowiedzią na praktyczne rozwiązania stosowane już od lat budownictwie wielorodzinnym. Jednocześnie wprowadzono inne zmiany dookreślające projektowanie pomieszczeń z aneksami kuchennymi. Szczególne wymagania dotyczące kuchni i aneksu kuchennego wymienione są w § 93 r.w.t., który nakazuje bezpośrednie oświetlenie tych pomieszczeń światłem dziennym. Wyjątkiem od tej reguły jest dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym stosowania kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem. Warunkiem w tej ostatniej sytuacji jest zastosowanie co najmniej wentylacji: grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej, lub mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej, a także aneksu kuchennego połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji. Należy także pamiętać, że w przypadku zastosowania okapu kuchennego w aneksie kuchennym należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego. Te regulacje są bardzo istotne zarówno dla projektantów, jak i dla inwestorów. 

WRE WILLRESSON | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018