OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

Dodano 10.4.2018

Nieruchomości rolne położone w granicach miast mają być wyjęte spod przepisów ograniczających handel nimi. Muszą być jednak sprzedawane pod inwestycję mieszkaniową realizowaną na podstawie tzw. specustawy. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu większość gruntów nie jest objęta miejscowymi planami, a duża część z tych terenów widnieje w ewidencji jako grunty rolne. Deweloperzy nie mogą ich już kupować, a następnie zabudowywać na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie bowiem, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ziemię może nabyć tylko rolnik indywidualny. Pozostałe osoby, w tym prawne, muszą mieć zgodę prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (następca Agencji Nieruchomości Rolnych). Można ją jednak otrzymać tylko na nabycie ziemi na cele rolne. Tymczasem w samej Warszawie jest ok. 15 tys. ha gruntów rolnych.  Zdaniem Artura Sobonia, wiceministra inwestycji i rozwoju obowiązujące prawo nie pozwala sensownie wykorzystać tych terenów. Dlatego projekt  ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w art. 49 zmienia też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przepisów ograniczających handel ziemią nie będzie stosowało się do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, o ile zbywane będą  w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej  lub jeżeli dla została wydana ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Zgodnie z projektem specustawy inwestor, który nabędzie nieruchomość rolną na cele inwestycji mieszkaniowe, by jej nie stracić na rzecz KOWR będzie musiał spełnić kilka warunków. W ciągu 2 lat musi uzyskać ostateczną decyzję inwestycyjną lub pozwolenie na budowę. A w ciągu 5 lat od uzyskania pozwolenia, będzie musiał wybudować co najmniej 50 proc. budynków, o ile ma by więcej niż jeden. Jeśli nie spełni tych warunków Krajowy Ośrodek będzie mógł nabyć od niego nieruchomość.

Ograniczenie zakazów z tzw. ustawy rolnej chwali Polski Związek Firm Deweloperskich. Zdaniem  Konrada Płochockiego, dyrektora generalnego PZFD, wyłączenie to powinno dotyczyć wszystkich gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, niezależnie czy inwestycje na nich miałyby być procedowane w trybie specustawy.

WRE WILLRESSON | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018