LEX DEWELOPER - PRZEPISY DLA DEWELOPERÓW

Dodano 10.4.2018

Na podstawie nowych przepisów inwestorzy będą mogli budować sprzecznie z już uchwalonymi planami zagospodarowania. Nowy blok będzie mógł powstać np. na terenach przeznaczonych na park albo zabudowę jednorodzinną. Musi na to zgodzić się rada gminy, ale w postępowaniu mocno uproszczonym. Radni mogą odmówić, tylko jeśli uznają, że w gminie nie potrzeba więcej mieszkań. Ale wojewoda lub sąd będą mogli tę opinię podważyć. Do tego w przeciwieństwie do uchwalania planu nie trzeba brać pod uwagę głosów mieszkańców. Konserwator zabytków będzie mieć tylko głos doradczy, zatem może odbić się to też na obronie historycznych dzielnic miast. Projekt poszerza też mocno zakres budowania na terenach, gdzie planu nie ma.Oznacza to, że np. w polu na skraju miasta będzie mógł powstać wysokościowiec, bo ustawa nie ogranicza wysokości dla dużych miast 

Ministerstwo uważa, że przepisy mają zatrzymać proces rozlewania się miast. – Będzie można szybciej budować mieszkania na terenach zurbanizowanych, dla których uruchomienie inwestycji zajmuje aktualnie wiele miesięcy czy lat. Ułatwienia dotyczą przede wszystkim doskonale zlokalizowanych gruntów na niewykorzystywanych od lat terenach poprzemysłowych czy kolejowych.

Jednak w samym projekcie nie ma ograniczenia do takiego typu obszarów. Inwestycje będą mogły powstawać w odległości nawet kilometra od przystanku autobusowego. Deweloperzy chwalą część zaproponowanych zapisów bo podoba się nam np. to, że ustanowiono szybsze terminy niż do tej pory, a za ich niedotrzymanie organ będzie płacił kary. 

WRE WILLRESSON | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018