ODBIÓR TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI

WILLRESSON pomoże swojemu Mocodawcy w odbiorze nieruchomości od Sprzedającego. Zostaną zweryfikowane prace wykończeniowe oraz czy zostały one właściwie wykonane zgodnie z normami i od praktycznej strony pod kątem użyteczności, funkcjonalności oraz zgodności z opisem. Ponadto nastąpi analiza:

 • pionów i jakości tynków ścian oraz sufitów,
 • kątów prostych pomieszczeń
 • podłoży betonowych i posadzek,
 • wykonanie otworów pod drzwi wewnętrzne
 • wentylacji grawitacyjnej, przewodów dymowych
 • stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów,
 • rolet i żaluzji,
 • instalacji elektrycznej 
 • instalacji sanitarnej, c.o. i gazowej,
 • grzejników i podgrzewanych podłóg
 •  liczników wody , c.o. ,
 • balkonów i tarasów 
 • garażu, miejsca postojowego
 • komórki lokatorskiej

Dodatkowo WILLRESSON dokonuje dokładnego obmiaru powierzchni użytkowej, a także sporządza szczegółowy protokół wraz z dokumentacją zdjęciową, który jest później niezbędny jako załącznik do aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości.

WILLRESSON.PL | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018